Ideas workshop, Adelboden

Year of construction: 2020
Client: Künzi + Knutti AG, Adelboden
Builder-owner: Künzi + Knutti AG, Adelboden
Timber engineer: Martin Rösti Ingenieure GmbH, Frutigen
Architect: Künzi + Knutti AG, Adelboden
Interior Design: Raumforum GmbH, Thun
Dimensions: Length: 19.07 m | Width: 08.21 m | Height: 10.55 m
Copyright Photos: www.anjazurbruegg.ch